Instalacja urządzeń przeciwpożarowych

Już na poziomie projektu każdego budynku użyteczności publicznej lub mającego na celu bycie miejscem pobytu czy pracy dla wielu osób jednocześnie, jak hotele czy biura, konieczne jest uwzględnienie instalacji przeciwpożarowej. Właściwe zaprojektowanie i zainstalowanie jej będzie jednym z warunków dopuszczenia budynku do użytku.

Jaki projekt ochrony przeciwpożarowej będzie najbardziej odpowiedni

projektowanie instalacji ppożWykonanie planu instalacji przeciwpożarowej należy zlecić specjalistom. Inżynierowie mający odpowiednie uprawnienia nadane przez Straż Pożarną mogą wykonać projekt, który musi być zatwierdzony przez właściwego inspektora. Projektowanie instalacji ppoż nie jest łatwym zadaniem, gdyż należy podczas niego mieć na uwadze szereg różnych cech budynku, w którym docelowo się znajdzie. Ważne jest uwzględnienie stopnia ogniotrwałości materiałów konstrukcyjnych, rodzaju mienia, jakie znajdzie się w pomieszczeniach, planowaną ilość osób, która będzie przebywać w budynku. Zastosowany w projekcie sprzęt gaśniczy powinien spełniać wszelkie normy i być niezawodny. W przypadku natryskowego systemu gaszenia, uruchamianego automatycznie po wykryciu obecności dymu przez czujniki, należy zadbać, by był wyregulowany i nie włączał się on bez wyraźnej przyczyny. Pozwoli to na uniknięcie strat powstałych w wyniku zalania. W budynkach takich jak archiwa, gdzie pożar byłby szczególnie trudny do opanowania stosuje się specjalne systemy gaśnicze. Dzięki zastosowanej substancji gaśniczej innej niż woda unika się zniszczenia cennych dokumentów, przy zachowaniu dobrych właściwości tłumienia ognia. 

Prawidłowo wykonana i sprawnie działająca instalacja przeciwpożarowa zapewni bezpieczeństwo w razie wystąpienia pożaru. Zatwierdzony przez inspektora projekt będzie właściwym rozwiązaniem technicznym, które pozwoli zminimalizować straty wynikające z zaprószenia ognia.