Podstawy zasilania elektrycznego

 

Elektryczność stale nas otacza, zapewniając źródło ciepła i światła. Istotne jest, że większość otaczających nas urządzeń działa w podobny sposób. W jaki sposób działa? Jakie czynniki są charakterystyczne dla stworzenia danej jednostki i od czego one zależą?

Podstawowe informacje o wytwarzaniu prądu

instalacje elektrycznePrzede wszystkim trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest instalacja elektryczne? Jest to zespół integralnych, współpracujących ze sobą części, które mają odpowiednie parametry i są przeznaczone do konkretnych celów. Istnieje kilka, często spotykanych rodzajów takich instalacji: telekomunikacyjne, antenowe, odgromowe oraz elektroenergetyczne. Instalacje elektryczne można podzielić na dwie grupy: siłowe i oświetleniowe. Te pierwsze zasilają silniki elektryczne i są wykorzystywane do grzania w pracach przemysłowych. Instalacje oświetleniowe charakteryzują się znacznie mniejszą mocą i ich głównym celem jest dawanie światła. W zależności od założonego czasu używania, stosuje się podział na te, które są stałe i prowizoryczne. Zarówno w jednych jak i drugich występują takie same wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania, a także ochroną przed porażeniem i pożarem. Odpowiedni projekt i budowa musi uwzględniać różnorodne czynniki, wśród których istotne są: przeznaczenie instalacji,szkodliwość wzajemnego oddziaływania wyposażenia na siebie, a także struktura zasilania. Nie bez znaczenia jest też częstość i zakres konserwacji, które pomagają ustalić czas eksploatacji. Stosuje się również różne rodzaje kabli, z czego jedne zajmują się przewodzeniem prądu, a inne służą względem bezpieczeństwa. Często montuje się też kable mieszane, które pełnią obydwie funkcje.

Odpowiednio skonstruowane instalacje służą latami.Trzeba pamiętać, że każda instalacja musi mieć odpowiedni projekt, być poprawnie założona i stale doglądana. Jak każdy rodzaj sprzętu, trzeba go stosowanie serwisować i konserwować.