Specjalizacja w zawodzie tłumacza

Tłumaczy przysięgłych i zwykłych jest na rynku bardzo dużo i to w każdym popularnym języku. Chcąc więc odnieść sukces w tym zawodzie warto się wyspecjalizować. Dobrym pomysłem jest ukończenie studiów w interesującej nas dziedzinie np. medycyny, prawa czy kierunku technicznego, po to by zająć się profesjonalnie tłumaczeniami tekstów i książek medycznych, prawnych, technicznych i innych.

Dosłowne tłumaczenia konsekutywne

tłumaczenie ustne konsekutywneTakie tłumaczenia wymagają wiedzy specjalistycznej i bez odpowiedniego wykształcenia trudno jest wykonać tłumaczenie wysokiej jakości bez błędów merytorycznych. Innym sposobem na wyróżnienie się wśród tłumaczy jest specjalizacja w kierunku tłumaczeń ustnych. Wśród nich można wyróżnić tłumaczenie ustne konsekutywne i tłumaczenia symultaniczne, zwane też synchronicznymi. Pierwsze polegają na tłumaczeniu fragmentów wypowiedzi mówcy, drugie na równoczesnym tłumaczeniu tekstu. Tłumaczenia ustne wymagają doskonałej pamięci, koncentracji i odporności na stres. Przydaje się też dobra dykcja. Tłumacz specjalizujący się w tłumaczeniach konsekutywnych musi opanować system robienia notatek, który pozwoli mu przetłumaczyć cały fragment wypowiedzi z zachowaniem sensu, nie zapominając o najważniejszych kwestiach. Tłumaczenie takie nie jest dosłowne i jest pewnego rodzaju interpretacją słów w języku pierwotnej wypowiedzi. Tłumaczenia synchroniczne wymagają błyskawicznego tłumaczenia, praktycznie bez możliwości robienia notatek.

Nie trzeba zapamiętywać tekstu, ale szybko i w miarę dosłownie tłumaczyć usłyszany tekst. Oczywiście zachowując jego sens i dobierając odpowiednie słowa. Praca tłumacza ustnego jest trudna, ale też bardzo ciekawa. Dzięki takiej specjalizacji można uczestniczyć w wielu spotkaniach biznesowych, szkoleniach, negocjacjach, prezentacjach, konferencjach naukowych i wielu innych wydarzeniach.