Sposoby izolowania ścian i fundamentów

 

Stawiając dom zaczynamy od fundamentów. Ich jakoś jest rzeczą niezmiernie ważną. Zwłaszcza izolacja jaką będą dawały całemu budynkowi od wilgoci i wody jest najbardziej istotna. Jeśli  nie zadbamy o to właściwie w momencie budowy, to późniejsze naprawienie tego, będzie operacją niezwykle skomplikowaną logistycznie i kosztowną.

Rodzaje izolacji fundamentów

izolacje fundamentówNiewłaściwie zabezpieczone fundamenty domu, nawet najbardziej nowoczesnego i pięknego, staną się jego piętą Achillesa. Wilgoć i woda, które zaczną wnikać w ich strukturę, szybko spowodują zniszczenie materiałów budulcowych fundamentu. Mokre, niszczejące fundamenty bardzo szybko przekażą wilgoć ścianom co skutkować będzie puchnięciem i odpadaniem farby lub tapet. Z czasem nastąpi rozwój zagrzybienia. Wilgotne fundamenty powodują również o wiele szybsze ubytki ciepła z naszego domu.  Dobre izolacje fundamentów są więc niezbędne. Izolacja pozioma konieczna jest w budynkach niepodpiwniczonych. Jest to izolacja wszystkich ścian fundamentowych oraz izolacja podpodłogowa. Wykonuje się ja najczęściej z dwóch warstw papy bitumicznej na lepiku asfaltowym w ścianach i z papy asfaltowej lub foli polietylenowej w podłodze. O wiele częściej na projektach możemy zobaczyć izolację pionową, taką też realizują najczęściej inwestorzy. Zwykle gruntuje się ściany emulsją asfaltowo – kauczukową i maluje lepikiem asfaltowym. Taką izolację można także dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie dalszych robót, folia tłoczoną.

Podstawą wykonywania wszelkich rodzajów izolacji, czy to przed wilgocią czy też aby zmniejszyć możliwość ubytków ciepła, jest zapewnienie ciągłości, szczelności i dokładności  położenia warstw materiałów izolujących. Dodatkowo z dużą ostrożnością należy przystąpić do zasypywania fundamentów, aby nie zniweczyć efektów wcześniejszej pracy.