Szansa na widzenie barw

Daltonizm,  inaczej ślepota barw, dotyka sporej części populacji. Przez nie rozróżnianie kolorów choroba ta jest bardzo uciążliwa, utrudnia życie codzienne i zawodowe. Chorzy nie mogą kierować pojazdami, wiele zawodów jest dla nich nieosiągalnych. Jednak, jest pewien sposób, aby to zmienić.

Widzenie kolorów z okularami dla daltonistów

okulary korygujące daltonizmDaltonizm to choroba genetyczna, przenoszona na chromosomie płciowym X. Częściej dotyka ona mężczyzn, gdyż posiadają oni zestaw chromosomów XY – jeden X, na którym zawarty jest gen daltonizmu wystarczy, aby mężczyzna zachorował. U kobiet sytuacja wygląda inaczej, ze względu na posiadane przez nią dwa chromosomy X – oba z nich muszą przenosić gen chorobowy, aby doszło do rozwinięcia się daltonizmu. Z tego powodu, około 8% mężczyzn, i jedynie co setna kobieta (0,5%), cierpi na tę chorobę. Polega ona na złym rozróżniany barw i występuje w kilku odmianach. Mylenie czerwonego z zielonym, nierozpoznawanie barwy zielonej lub niedostrzeganie barwy niebieskiej. Związane to jest ze złą budową siatkówki oka. Jednakże, współcześnie możliwe jest prawidłowe widzenie barw przez ludzi dotkniętych daltonizmem. Powstały okulary korygujące daltonizm, które umożliwiają prawidłowe rozróżnianie kolorów, podczas ich noszenia. Dodanie do okularów struktur żelaza spowodowało zablokowanie fal świetlnych odpowiedzialnych za widzenie zieleni, czerwieni i koloru niebieskiego. Natchnęło to odkrywcę tego zjawiska do stworzenia okularów dla daltonistów, które miały ułatwić im codzienne życie.

Okulary dla daltonistów sprawdzają się u większości pacjentów. Z pewnością są dla nich rozwiązaniem, które czyni ich życie prostszym. Prawidłowe widzenie barw otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego, w dziedzinach, które wcześniej były dla nich zamknięte.