Na co wpływa dobrze wykonana forma wtryskowa?

Przy wytwarzaniu seryjnym w produkcji części stosuje się tak zwane formy stałe, a elementy są odlewane ciśnieniowo lub formowane wtryskowo. Ta metoda pozwala uzyskać powtarzalność części często o skomplikowanym kształcie.

Rola form wtryskowych w procesie wtryskiwania

formy wtryskoweProces formowania wtryskowego jest jednym z głównych procesów produkcyjnych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Zastosowany materiał to termoplasty, termoutwardzalne i elastomerowe tworzywa, które występują w formie granulatu w wtryskarce, gdzie jest upłynniany, a następnie wtryskiwany do formy wtryskowej. Tam dostosowuje się do kształtu formy i utwardza ​​się przez chłodzenie. Formowanie wtryskowe ma pewne cechy, które zapewniają korzystne zastosowanie tej metody w dużym stopniu w wytwarzaniu złożonych formowanych wyrobów jako artykułów seryjnych. Gama formowanych części, które można wytwarzać poprzez formowanie wtryskowe, rozciąga się od najmniejszych kół zębatych lub łożysk do dużych pojemników na odpady. Ciężary uformowanych części są rzędu 0,001 g do 100 kg. Formowanie form odlewniczych jest podobszarem w produkcji narzędzi. Wytwarzane są odlewy ciśnieniowe i narzędzia do formowania wtryskowego. Już podczas opracowywania i projektowania formy odlewniczej oprogramowanie pomaga ustalić optymalny koszt, jakość i wydajność całego procesu produkcyjnego. Formy wtryskowe są zwykle wykonane z hartowanej stali narzędziowej lub stali do pracy na gorąco ze względu na ich długowieczność i ciągłą dokładność nawet przy dużych partiach. Przy wytwarzaniu form, zwraca się uwagę na zastosowanie materiałów o wysokiej jakości poza bardzo precyzyjnymi konturami kształtu podczas produkcji. Podstawą jest najwyższa jakość i produkcja bez defektów.

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych jest efektywnym, pełni zautomatyzowanym procesem, a produkty użyte do tego przetwórstwa często mogą pochodzić z recyklingu. W zależności od właściwości użytego materiału, gotowy produkt otrzyma jego cechy.