Rozwój firm, a szybka ścieżka

Szybka ścieżka to program, który jest kierowany głownie dla małych i średnich przedsiębiorców. Jednak w ostatnim roku nawet większe firmy mogły liczyć na dodatkowe pieniądze. Unia Europejska przygotowała specjalny pakiet pieniędzy, który jest wypłacany przedsiębiorcom w takim celu, aby przyśpieszyć rozwój ich działalności oraz wzbogacić o nowe doświadczenie na rynku. Jak widać, działania przyniosły zamierzony skutek.

Wpływ szybkiej ścieżki na firmy

szybka ścieżka dla firmSzybka ścieżka okazała się być bardzo pomocnym programem. Muszę przyznać, że badania ekonomiczne wypadły bardzo pomyślnie dla naszego kraju. Szybka ścieżka dla firm pozwoliła się rozwinąć najmniejszym przedsiębiorcom nawet o trzydzieści dwa procent. Jednak średnia utrzymuje się na poziomie dwudziestu jeden procent, co jest również bardzo dobrym wynikiem. Przedsiębiorstwa średnia zainwestowały głównie w badania, które podniosły poziom oferowanych przez nie produktów (w tym również usług). Dzięki temu konkurencyjność na polskim rynku znacznie wzrosła. Ten program okazał sie bardzo dobry, gdyż wskaźnik procentowy rozwoju naszego kraju zwiększył się aż o jeden procent. Jest to bardzo dobry wynik. Największe przedsiębiorstwa inwestowały głównie w badania marketingowe, co w konsekwencji przełożyło się na większą ilość klientów. Jest to dla takich firm bardzo dobre, ponieważ pomnażają swój majątek i tworzą zapotrzebowanie na rynku pracy.

Myślę, że jeśli chodzi o wszelkie dotacje, ten program okazał się być najskuteczniejszym. Dzięki temu przedsiębiorstwa które już działały przynajmniej trzy miesiące (tak wynika ze statystyk) bardzo się rozwinęły, bez względu na to, jaki był kapitał na początek. Najbardziej swoją sytuację polepszyły małe przedsiębiorstwa, co w zasadzie nikogo nie powinno dziwić.